Komunikacija s adolescentima

Jučer 21. studenog 2019. provedeno je u našoj školi stručno predavanje Komunikacija s adolescentima za roditelje prvih razreda. Predavanje je održala stručna suradnica psihologinja Nikolina Bodolović u okviru preventivnog programa Za odgovorno odrastanje mladih. Na predavanju je istaknuto da, iako često mislimo kako svi znamo komunicirati, postoje brojne komunikacijske vještine s kojima se čovjek ne rađa, nego se trebaju naučiti i vježbati. Posebno je istaknuta neverbalna komunikacija kojom prenosimo većinu naših poruka, iako smatramo da su riječi osnovno sredstvo komunikacije. Roditeljima su prezentirane osobitosti aktivnog slušanja: kako pokazati interes, kako sugovorniku dati do znanja da ga čujemo i razumijemo što govori te kako uspostaviti emocionalnu vezu sa sugovornikom reflektirajući njegove emocije. Istaknute su rečenice koje mladi, a niti stariji, posebno ne vole. Roditelji su poučeni kako formulirati ja-poruke i kako one mogu doprinijeti u komunikaciji, kako pravilno upućivati kritiku kritizirajući ponašanje, a ne osobu, kako formulirati asertivnu poruku u postavljanju granica s adolescentom. Nadamo se da je svaki roditelj mogao čuti nešto novo i primjenjivo u svakodnevnom životu na dobrobit obiteljskih odnosa. Svaki je sudionik na kraju dobio brošuru „Adolescencija i kako ju preživjeti“.