Smjernice za učenje za učenike viših razreda osnovne škole i srednjoškolce

Smjernice za učenje namijenjene učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole i učenicima srednjih škola nastoje odgovoriti na pitanja kako pronaći motivaciju za učenje te koje strategije učenja koristiti. Želja je autora savjetima učenicima pomoći da uče lakše i kvalitetnije i ove školske godine, ali i ubuduće. Smjernice su pripremili studenti 3. godine preddiplomskog i 1. godine diplomskog studija Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom asistentice, dr. sc. Vanje Putarek.”

Smjernice-za-učenje-za-učenike_viši-razredi-Oš-i-SŠ