Nabava udžbenika učenicima koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade za školsku godinu 2020./2021.

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade (tzv. socijalne pomoći) u skladu s propisom kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Korisnici naknada (članovi kućanstva) obvezni su centrima za socijalnu skrb dostaviti potvrdu škole iz koje je vidljivo da je učenik u školskoj godini 2020./2021. upisan prvi puta u određeni razred.

Pravo na financiranje udžbenika ne ostvaruju učenici:

– koji ostvaruju pravo na sve obvezne udžbenike po drugoj osnovi

– koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za nabavu obveznih udžbenika

– koji ponavljaju razred.

Učenici s područja jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (općina i gradova) koje će za školsku godinu 2020./2021. osigurati nabavu besplatnih udžbenika također ne mogu ostvariti pravo na naknadu.

Škola će nabaviti udžbenike za svoje učenike prema podatcima o učenicima koji ostvaruju pravo na financiranje udžbenika koje će Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostaviti školama.

Udžbenici financirani sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske vlasništvo su škole te su ih učenici dužni vratiti školi na kraju školske godine.

Pravo na financiranje udžbenika učenik ostvaruje za sve obvezne udžbenike za nastavne predmete za određeni razred iz odluke o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje koje učenik pohađa koju je donijela pojedina škola, a prema odabiru iz Kataloga odobrenih udžbenika koji objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojim mrežnim stranicama.

Gimnazije
Razred Maksimalna cijena udžbenika (bez drugih obrazovnih materijala)

za školsku godinu 2020./2021.

1. 1.990,00 kn
2. 2.041,00 kn
3. 2.161,00 kn
4. 1.819,90 kn

Potvrdu o prvom upisu učenika Katoličke gimnazije s pravom javnosti u određeni razred u školskoj godini 2020./2021. izdat ćemo na zahtjev roditelja učenika ili učenika koju je nadležnom centru za socijalnu skrb obvezan dostaviti član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade.

Udžbenike će za svoje učenike nabaviti Katolička gimnazija s pravom javnosti.

Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (Narodne novine broj 66/2020) je na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_66_1315.html .

Tajnica škole

Kristina Bratić