PISA ISTRAŽIVANJE U KG-u

U petak 1. travnja 2022. većina učenika prvih razreda i nekoliko učenika drugih razreda naše škole sudjelovali su u PISA istraživanju.

PISA je Program za međunarodnu procjenu znanja i vještina učenika koji provodi Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). PISA 2022 osmi je ciklus PISA istraživanja koja se provode od 2000. godine i u kojima sudjeluje više od 85 zemalja svijeta.

Obilježja PISA-e su:

  • PISA je najveće međunarodno obrazovno istraživanje
  • sudjeluju učenici u dobi od 15 godina
  • ispituje pripremljenost učenika za život u odrasloj dobi
  • mjeri čitalačku, prirodoslovnu i matematičku pismenost učenika te njihovu sposobnost kreativnog mišljenja
  • prikuplja kontekstualne podatke o obrazovnoj praksi u zemljama sudionicama.

Provedba PISA-e važna je jer se rezultati istraživanja mogu upotrebljavati za postizanje sljedećih ciljeva:

  • stjecanje uvida u to koliku su učenici u Republici Hrvatskoj spremni nastaviti učiti nakon završetka školovanja
  • korištenje dobivenih pokazatelja kako bi škole, obrazovni sustav i vlade mogli istaknuti koja se područja trebaju unaprijediti tijekom vremena
  • omogućavanje međunarodnih usporedbi postignuća učenika i obrazovnih sustava.

 

Učenici Katoličke gimnazije imali su čast i pokazali su iznimno zadovoljstvo biti članovima hrvatske reprezentacije koja je Republiku Hrvatsku predstavljala u PISA-i 2022.

PISA 2022