Tebe Boga hvalimo!

Za sve dobro treba zahvaliti, za sve što je pred nama treba se moliti, za sve što nije bilo dobro treba se pokajati… To uvijek možemo i sami, u tišini svoje sobe, ali možemo i kao zajednica na svetoj misi. U jednoj školskoj godini proživimo čitav jedan život prepun uspona i padova, prepun lijepih i onih manje lijepih trenutaka i dana. Za sve što smo primili u protekloj nastavnoj godini u zajedništvu s osnivačem, našim vjeroučiteljem i ostalim svećenicima zahvalili smo na svečanom euharistijskom slavlju – Te Deumu – gdje smo Boga slavili i njemu zahvaljivali.