Razgovor (intervju) – za poslove nastavnika geografije

Na razgovor (intervju) za poslove NASTAVNIKA GEOGRAFIJE koji će se provesti u srijedu 21. prosinca 2022. godine u sjedištu Katoličke gimnazije s pravom javnosti u Požegi u Ulici pape Ivana Pavla II. 6 u sobi ravnatelja škole upućuje se kandidata:

1. JOSIP ALABER u 08:00 sati.

U slučaju da kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje

kandidata prijavljenih na natječaj

koje provodi razgovor (intervju)