Zaključci s 1. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci s 1. sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016.

Na 1. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 2. rujna 2015. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 2. srpnja 2015. godine bez primjedbi.

2. Upoznavalo se s primjenom prezentacije kao tehničkog pomagala u nastavi izlaganjem pravila za uređivanje kvalitetne prezentacije, s osvrtom na dobre i loše primjere iz prakse, o čemu je predavala profesorica likovne umjetnosti u Gimnaziji, Požega i Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti te voditeljica Međužupanijskog stručnog vijeća nastavnika likovne umjetnosti Vera Ćuže-Abramović.

3. Dane su upute za utvrđivanje i predlaganje sadržaja te je određena skupina zaposlenika koja će raditi na izradi školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2015./2016. u sastavu: ravnatelj, stručni suradnik – psiholog, tajnica i nastavnici: Marijana Ćorluka, Josip Katić i Jasna Prnjavorac.

4. Dane su upute za izbor fakultativne nastave i izbornih predmeta na početku nastavne godine 2015./2016. prema kojima su prvi nastavni dan predmetni nastavnici dužni prezentirati učenicima nastavni predmet iz kojeg izvršavaju nastavu i predati listu o izjašnjavanju učenika za pohađanje fakultativne nastave njemačkog i talijanskog jezika te izborne nastave psihologije, biologije i informatike.

5. Podsjetilo se na kućni red: pravila i obveze ponašanja u međusobnom odnosu nastavnika i učenika te u unutarnjem i vanjskom prostoru zgrade Katoličke gimnazije s pravom javnosti s naglaskom na nova pravila: lijepljenje materijala na postojeće panoe umjesto na zidove te zabranu ostavljanja udžbenika i osobnih stvari ispod stolova.

6. Zaduženi su nastavnici i stručni suradnik tjednim obvezama, određen je raspored sati i okvirno je dogovoreno vrijeme nadoknađivanja nastave koja ne bude izvršena zbog neradnih dana u školskoj godini 2015./2016.

7. Dane su upute za održavanje prvih roditeljskih sastanaka u nastavnoj godini 2015./2016. prema kojima se roditeljski sastanci svih razrednih odjela trebaju održati od 10. do 15. rujna 2015. godine na kojima će biti nazočan i ravnatelj radi predstavljanja i pozdravljanja roditelja u prvog godini svoje ravnateljske dužnosti.
Podsjetilo se na izbor predstavnika roditelja učenika u Vijeće roditelja.

8. Određene su osobe: Miroslav Paulić, Marijan Pavelić i Sanja Prša te su dane upute za ažuriranje mrežnih stranica Katoličke gimnazije s pravom javnosti.

9. Dane su ostale informacije važne za početak i tijek školske/nastavne godine 2015./2016.: 5. rujna 2015. godine održavanje susreta djelatnika katoličkih škola Požeške biskupije, prvog dana nastavne godine 7. rujna 2015. godine prva dva nastavna sata izvršavanje sata razrednika i trajanje nastave 35 umjesto 45 minuta te 8. rujna 2015. godine nagrađivanje učenika koji su u protekloj nastavnoj godini ostvarili iznimne rezultate i predstavljanje djelatnika Katoličke gimnazije s pravom javnosti učenicima prvog razreda.

10. Informiralo se o duhovnoj obnovi djelatnika katoličkih škola Požeške biskupije te svečanom otvorenju i blagoslovu nove sportske dvorane dviju Katoličkih škola u Gradu Požegi dana 12. rujna 2015. godine.

11. Istaknute su svetkovine koje se planiraju obilježiti u nastavnoj godini 2015./2016. i najavljeno je predbožićno čestitanje.
Pozvalo se razrednike da urede e-Dnevnik odnosno evidentiraju sve što su eventualno propustili evidentirati radi zaključivanja i ispisa školske godine 2014./2015.
Dan je raspored razrednih odjela po učionicama.