Zaključci s 3. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci s 3. sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2016./2017.

Na 3. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 23. prosinca 2016. godine:

 1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 5. prosinca 2016. godine bez primjedbi.
 1. Analiziran je odgoj   i   obrazovanje   učenika   na   završetku   prvog   polugodišta  školske  godine 2016./2017. po razrednim odjelima: pohvaljeni su pojedini učenici te su istaknuti ispisani učenici, učenici koji imaju više nedovoljnih ocjena, neopravdane sate, koji teže prate nastavne sadržaje i koji imaju loše predznanje iz osnovne škole.
 1. Pohvaljene su razrednice 1. razreda za uspješno organiziranje i provođenje izvanučioničke nastave – školske ekskurzije u Beč na advent te su pohvaljeni i ostali profesori za realizaciju brojnih školskih aktivnosti tijekom prvog polugodišta školske godine 2016./2017.
  Najavljen je tradicionalni susret učenika Katoličke gimnazije s pravom javnosti, koji su završili srednje obrazovanje, dana 28. prosinca 2017. godine i predstavljen je program susreta.
  Upoznalo se s organizacijom rada zaposlenika u školskoj službi tijekom zimskog odmora učenika za školsku godinu 2016./2017.
  Podsjetilo se na duhovnu obnovu djelatnika katoličkih škola Požeške biskupije dana 11. siječnja 2017. godine.
  Najavljeno je napredovanje nastavnika Katoličke gimnazije s pravom javnosti u srednjem školstvu u zvanje mentora.