Informacije o radu 5. sjednice Nastavničkog vijeća

5. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2017./2018. dana 24. studenoga 2017. godine s početkom u 09:35 sati

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
2. Odlučivanje o oslobađanju od pohađanja nastave nastavnog predmeta u školskoj godini 2017./2018.
3. Izricanje pedagoške mjere opomene pred isključenje
4. Razno