Informacije o radu 6. sjednice Nastavničkog vijeća

6. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2017./2018. dana 1. veljače 2018. godine s početkom u 14:15 sati

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
2. Ispravak netočnosti u donesenom Rješenju o polaganju razlikovnih ispita
3. Određivanje novih povjerenstava za polaganje razlikovnih ispita
4. Odlučivanje o oslobađanju od pohađanja nastave nastavnog predmeta u školskoj godini 2017./2018.
5. Davanje suglasnosti na ocjenu rada nastavnika, prema elementima vrednovanja, koju će dati Ravnatelj Katoličke gimnazije s pravom javnosti u svrhu napredovanja nastavnika u srednjem školstvu
6. Razno