Projekcija dokumentarnog filma Macelj, Titovo stratište

Jučer je u Dvorani sv. Terezije Avilske u organizaciji Matice hrvatske Ogranka u Požegi učenicima i djelatnicima škole prika27629500_1841672502518478_6796645696069866660_ozan dokumentarni film Nade Prkačin i Laudato televizije Macelj, Titovo stratište.
O istome je svoj kratki komentar dao Josip Katić prof. povijesti i geografije.
“U filmu su obrađeni događaji koji su posljedica povlačenja hrvatske vojske i civila poslije predaje na Bleiburgu. Nakon povlačenja započinje “Križni put” ljudi koji su se predali, a koje  su Saveznici prepustili u ruke jugoslavenskih partizana ne mareći za primjenu Ženevske konvencije. 
Jedna od postaja bio je prostor Hrvatskoga zagorja te šuma u blizini Maceljskog gorja. Šuma, odnosno jame, kako su prikazane u filmu, postala su poprišta strašnih zločina i egzekucija svećenika, redovnika, ostataka ustaša i domobrana kao i civilnog stanovništva. 
27908115_1841672789185116_2828972483169057860_oU filmu se pozivaju na svjedočanstva ljudi koji su bili sudionici tih događaja, pisane zapise gvardijana franjevačkog samostana u Krapini, kao i domaćeg stanovništva iz Đurmanca, koje je bilo svjedok odvođenja ljudi prema šumi i nestanka istih.
U filmu se, međutim, protežu i neke političke poruke i iskazi koji se tiču najnovijeg razdoblja hrvatske povijesti za koje nije prigodno da budu dio relevantnih iskaza i povijesne autentičnosti vezanih za ovu temu.  
Pojedini iskazi i scene potiču na duboko promišljanje o načinu djelovanja, povijesnom kontekstu i uzrocima koji su doveli do takvih događaja. U filmu se naglašava kako je potrebno otkriti punu i točnu istinu, kako bi rasvijetlilo sve što se događalo i dao objektivan prikaz naše prošlosti bez mržnje i predrasuda.”