Natječaj za upis učenika u I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2019./2020.

KATOLIČKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI
Požega, Pape Ivana Pavla II. 6

KLASA: 602-03/19-01/45
URBROJ: 2177-2-01/1-19-01

 

Požega, 3. lipnja 2019.

Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine brojevi 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-Ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine brojevi 49/2015 i 47/2017), Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. (Narodne novine broj 53/2019) i članka 57. Statuta Katoličke gimnazije s pravom javnosti, Katolička gimnazija s pravom javnosti objavljuje

 

NATJEČAJ

ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED KATOLIČKE GIMNAZIJE S PRAVOM JAVNOSTI

U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

 

I.

U I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti učenici se upisuju u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine brojevi 49/2015 i 47/2017) i Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. (Narodne novine broj 53/2019).

 

II.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2019./2020. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju ovog Natječaja.

 

III.

U programe redovitog obrazovanja u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti, čiji je osnivač Požeška biskupija, u I. razred u školskoj godini 2019./2020. planira se mogućnost upisa za 46 učenika u 2 razredna odjela u programe obrazovanja opću gimnaziju i klasičnu gimnaziju:

Programi obrazovanja OPĆA GIMNAZIJA KLASIČNA GIMNAZIJA
Trajanje programa obrazovanja 4 GODINE 4 GODINE
Broj razrednih odjela u koji se učenici upisuju 1 1
Broj upisnih mjesta 24 22
Nastavni predmeti koji se vrednuju za upis gimnazijskog obrazovnog programa HRVATSKI  JEZIK

MATEMATIKA

PRVI STRANI JEZIK

HRVATSKI  JEZIK

MATEMATIKA

PRVI STRANI JEZIK

Nastavni predmeti posebno važni za upis POVIJEST

GEOGRAFIJA

BIOLOGIJA

POVIJEST

GEOGRAFIJA

BIOLOGIJA

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu VJERONAUK VJERONAUK
Strani jezici koji se izvode u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti kao obvezni nastavni predmeti ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

Ostali kriteriji i uvjeti upisa

(posebnost osnivačkih prava)

kandidati za DUHOVNA ZVANJA svećenika i redovnika/redovnicu  – pravo na izravan upis na temelju dokumenta o prijemu u duhovno zvanje koji Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti dostavlja vjerska zajednica kandidati za DUHOVNA ZVANJA svećenika i redovnika/redovnicu  – pravo na izravan upis na temelju dokumenta o prijemu u duhovno zvanje koji Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti dostavlja vjerska zajednica

 

IV.

Učenici se prijavljuju za upis i upisuju u I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2019./2020. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

 

Ljetni upisni rok

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav 27.5.2019.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske 14.6.2019.
Početak prijava obrazovnih programa 26.6.2019.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 30.6.2019.
Provođenje dodatnih ispita i provjera (iz stranog jezika koji je kandidat prijavio kao prvi strani jezik, a nije ga učio najmanje 4 godine) te unos rezultata 1.7.2019.

u 9 sati

pisano i usmeno

Dostava dokumentacije redovitih učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 26.6.2019.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske Središnjem prijavnom uredu od 27.5.2019.                 do 26.6.2019.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 8.7.2019.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 9.7.2019.
Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10.7.2019.
Zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12.7.2019.
Objava konačnih ljestvica poretka 13.7.2019.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja Katoličke gimnazije s pravom javnosti (dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti (upisnice) u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti u koju se učenik upisao Razgovor s roditeljem učenika i učenikom koji se upisao u I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti, zbog posebnosti osnivačkih prava

15.7.2019.

i

16.7.2019.

od 8 do 16 sati

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 20.7.2019.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 12.8.2019.

 

Jesenski upisni rok

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21.8.2019.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske 23.8.2019.
Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja Republike Hrvatske Središnjem prijavnom uredu

Dostava dokumentacije redovitih učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

21.8.2019.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 22.8.2019.
Provođenje dodatnih ispita i provjera (iz stranog jezika koji je kandidat prijavio kao prvi strani jezik, a nije ga učio najmanje 4 godine) te unos rezultata 23.8.2019.             u 9 sati             pisano i usmeno
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

26.8.2019.
Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

27.8.2019.
Zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

28.8.2019.
Objava konačnih ljestvica poretka 29.8.2019.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja Katoličke gimnazije s pravom javnosti (dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti (upisnice) u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti u koju se učenik upisao

Razgovor s roditeljem učenika i učenikom koji se upisao u I. razred Katoličke gimnazije s pravom javnosti, zbog posebnosti osnivačkih prava

30.8.2019.

od 8 do 16 sati

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka 1.9.2019.

 

Ravnatelj

Ivan Bedeničić, dipl. grec. i lat.

 

 

DOSTAVITI:

  1. Požeškoj biskupiji, Biskupskom ordinarijatu, na adresu e-pošte zuljevic@gmail.com
  2. Upisnom koordinatoru Ivani Brekalo, na adresu e-pošte pedagog@katolicka-gimnazija.hr
  3. Zamjeniku upisnog koordinatora Sanji Prši, na adresu e-pošte prsa@skole.hr
  4. Tajništvu