Zaključci sa 6. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci sa 6. sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2018./2019. održane 12. lipnja 2019. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća održane 8. svibnja 2019. godine bez primjedbi.

• Određuju se za (informacija ograničena), učenicu 2.a razrednog odjela Katoličke gimnazije s pravom javnosti, rok za polaganje predmetnog ispita 14. lipnja 2019. godine i povjerenstvo za polaganje predmetnog ispita iz nastavnog predmeta Fizike koje čini: Ivana Drmić, Leonardo Đaković i Nikolina Bodolović.