Zaključci sa 8. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci sa 8. sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2018./2019. održane 8. srpnja 2019. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća održane 17. lipnja 2019. godine bez primjedbi.

• Određuju se termini održavanja popravnih ispita:
19. kolovoza 2019. godine iz nastavnog predmeta Matematike pisano s počekom u 9 sati i nastavnog predmeta Fizike usmeno s početkom u 11 sati i
20. kolovoza 2019. godine iz nastavnog predmeta Matematike usmeno za učenike 3.a razrednog odjela s početkom u 9 sati i za učenike 2.a razrednog odjela s početkom u 10 sati.