Zaključci sa 6. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci sa 6. sjednice Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b u školskoj godini 2018./2019. održane 17. lipnja 2019. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća održane 22. svibnja 2019. godine.

• Utvrđuju se ocjene iz vladanja na prijedlog razrednika učenicima 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b razrednog odjela (informacija ograničena) uzorno i dobro vladanje.

• Daje se sveukupno 35 pisanih pohvala za odličan uspjeh i uzorno vladanje učenicima 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b razrednog odjela (informacija ograničena).

• Analizira se uspjeh učenika razrednih odjela 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b (informacija ograničena): broj učenika u razrednom odjelu, sveukupan broj izostanaka s nastave, neopravdani izostanci s nastave, planirani i ostvareni broj nastavnih sati, učenici koji su ostvarili odličan uspjeh, broj učenika koji su ostvarili vrlo dobar, dobar i nedovoljan uspjeh, izrečene pedagoške mjere tijekom nastavne godine 2018./2019., učenici koji su upućeni na dopunski nastavni rad i srednja ocjena razrednih odjela.