Informacije o radu 1. sjednice Nastavničkog vijeća

1. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016. dana 2. rujna 2015. godine s početkom u 14:30 sati

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
2. Upoznavanje s primjenom prezentacije kao tehničkog pomagala u nastavi
– izlaganje nastavnice Vere Ćuže-Abramović, profesorice likovne umjetnosti u Gimnaziji, Požega i Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti te voditeljice Međužupanijskog stručnog vijeća nastavnika likovne umjetnosti
3. Davanje uputa za utvrđivanje i predlaganje sadržaja školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2015./2016.
4. Davanje uputa za izbor fakultativne nastave i izbornih predmeta na početku nastavne godine 2015./2016.
5. Podsjećanje na kućni red: pravila i obveze ponašanja u međusobnom odnosu nastavnika i učenika te u unutarnjem i vanjskom prostoru zgrade Škole
6. Zaduživanje nastavnika i stručnog suradnika tjednim obvezama u školskoj godini 2015./2016.
7. Davanje uputa za održavanje prvih roditeljskih sastanaka u nastavnoj godini 2015./2016.
8. Određivanje osoba i davanje uputa za ažuriranje mrežnih stranica Škole u školskoj godini 2015./2016.
9. Davanje ostalih informacija važnih za početak i tijek školske/nastavne godine 2015./2016.
10. Informiranje o duhovnoj obnovi djelatnika katoličkih škola Požeške biskupije te svečanom otvorenju i blagoslovu nove sportske dvorane dviju Katoličkih škola u Gradu Požegi
11. Razno