Informacije o radu 1. sjednice Razrednog vijeća školske godine 2015./2016.

1. sjednica Razrednog vijeća razrednog odjela 4.b Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016. dana 10. veljače 2016. godine s početkom u 14:30 sati

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Razrednog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
2. Izricanje pedagoške mjere učeniku razrednog odjela 4.b
3. Razno