Informacije o radu 5. sjednice Nastavničkog vijeća

5. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016. dana 15. veljače 2016. godine s početkom u 14:30 sati

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
  2. Donošenje dopunskog rješenja kojim se promjena upisanog obrazovnog programa uvjetovana polaganjem razlikovnih ispita uvjetuje polaganjem razlikovnog ispita iz dodatnog nastavnog predmeta
  3. Određivanje sadržaja, načina i rokova polaganja te imenovanje povjerenstva za polaganje razlikovnih ispita učenika koji su promijenili upisani obrazovni program
  4. Analiziranje rada nastavnika nakon posjećivanja nastave
  5. Rješavanje zahtjeva za oslobađanje od pohađanja nastave nastavnog predmeta
  6. Razno.