Zaključci sa 7. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci sa 7. sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016.

Na 7. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 12. travnja 2016. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 16. ožujka 2016. godine bez primjedbi.

2. Izrečena je pedagoška mjera opomene pred isključenje (informacija ograničena), učeniku razrednog odjela 4.a, zbog teškog neprihvatljivog ponašanja (informacija ograničena).

3. Osvrnulo se na nadolazeći Dan otvorenih vrata Katoličke gimnazije s pravom javnosti 2016. i podsjetilo na način naručivanja potrebnog materijala za radionice.
Dogovorena je školska priredba za učenike završnog razreda.
Pozvalo se još jednom na prikupljanje materijala za obilježavanje 10. godina od osnivanja Katoličke gimnazije s pravom javnosti.
Utvrđena je cijena školskog izleta i terenske nastave u Kapol i Voćin.
Preporučio se odlazak na Dan otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi.
Podsjetilo se na pravilo Kućnog reda kojeg se moraju pridržavati nastavnici nakon posljednjeg nastavnog sata.
Upoznalo se s načinom uzimanja bežične mini tipkovnice s pokazivačem za potrebe nastave.
Obavijestilo se o novoj razrednici razrednog odjela 1.b te profesorici psihologije i stručnoj suradnici – psihologinji zbog zamjene privremeno nenazočne radnice.
Podsjetilo se na kršćansku osjetljivost prema učenici Katoličke gimnazije s pravom javnosti kojoj je član obitelji bolestan.
Razgovaralo se o prijedlogu hodočašća djelatnika Katoličke osnovne škole u Požegi i Katoličke gimnazije s pravom javnosti u Rim.
Pozvalo se na izložbu inkluzivnog dizajna u prostoru knjižnice Gimnazije Požega u Požegi.
Obavijestilo se o susretu s časnom sestrom Jacintom Petrović koja dolazi u školske prostore.
Dogovorena je izmjena rasporeda sati zbog početka rada nove profesorice latinskog jezika.