Informacije o radu 8. sjednice Nastavničkog vijeća

8. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016. dana 4. svibnja 2016. godine s početkom u 14:30 sati

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
2. Izricanje pedagoške mjere opomene pred isključenje
3. Razno