Informacije o radu 4. sjednice Nastavničkog vijeća

4. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2016./2017. dana 6. veljače 2016. godine s početkom u 14:30 sati

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
  2. Razmatranje uspjeha  i  vladanja  učenika  na  osnovi  analiziranog odgoja i obrazovanja učenika na završetku  prvog  polugodišta  školske  godine  2016./2017.  radi  poboljšanja  odgoja  i obrazovanja učenika
  3. Oslobađanje od pohađanja nastave nastavnog predmeta
  4. Davanje suglasnosti na  ocjenu  rada  nastavnika  prema  elementima  vrednovanja  koju  će  dati ravnatelj  Katoličke  gimnazije  s  pravom  javnosti  u  svrhu  napredovanja  nastavnika  u  srednjem školstvu
  5. Razno