Zaključci s 5. sjednice Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b

Na 5. sjednici Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 6. srpnja 2017. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 16. lipnja 2017. godine bez primjedbi.

2. Utvrđene su ocjene iz vladanja učenicima razrednih odjela 1.a, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine 2016./2017. kojima je nakon dopunskog rada zaključena prolazna ocjena, na prijedlog razrednika.

3. Analiziralo se utvrđene zaključne ocjene iz nastavnih predmeta, ocjene iz vladanja i uspjeh učenika razrednih odjela 1.a, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b kojima je nakon dopunskog rada zaključena prolazna ocjena.

4. Nije se raspravljalo o temama koje nisu na dnevnom redu.