Zaključci s 9. sjednice Nastavničkog vijeća

Na 9. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 24. kolovoza 2017. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 6. srpnja 2017. godine bez primjedbi.

2. Odlučeno je na zahtjev roditelja da učenica 2.a razrednog odjela Katoličke gimnazije s pravom javnosti (informacija ograničena) promjeni upisani obrazovni program u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti u obrazovni program opću gimnaziju u školskoj godini 2017./2018. uz uvjet polaganja razlikovnih ispita iz nastavnih predmeta Njemačkog jezika za 1. i 2. razred i Psihologije za 2. razred te izbornog nastavnog predmeta za 2. razred. Određeno je povjerenstvo za polaganje razlikovnih ispita učenice (informacija ograničena) koja mijenja upisani obrazovni program.

3. Izvijestilo se o razrednicima u školskoj godini 2017./2018., jesenskom roku državne mature i rasporedu polaganja ispita te čišćenju i spremanju unutarnjeg prostora zbog građevinskih radova na zgradi Odgojno-obrazovnog centra u kojoj Katolička gimnazija s pravom javnosti ima sjedište.
Zadužilo se nastavnike koji će uređivati sadržaj godišnjeg plana i programa rada i školskog kurikuluma za školsku godinu 2017./2018.
Govorilo se o rasporedu sati za školsku godinu 2017./2018.
Podsjetilo se na obvezu unosa podataka u e-Maticu i e-Dnevnik za školsku godinu 2016./2017.