Zaključci s 2. sjednice Nastavničkog vijeća

Na 2. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 26. rujna 2017. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 1. rujna 2017. godine bez primjedbi.

2. Odbijen je zahtjev roditelja za promjenu upisanog obrazovnog programa odnosno upis u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti (informacija ograničena), učenika 1. razreda (informacija ograničena), zbog potrebnog broja bodova za upis.
Odobren je zahtjev roditelja za promjenu upisanog obrazovnog programa odnosno upis u Katoličku gimnaziju s pravom javnosti (informacija ograničena), učenice 1. razreda (informacija ograničena), u obrazovni program klasičnu gimnaziju.

3. Predloženi su školski kurikulum i godišnji plan i program rada Katoličke gimnazije s pravom javnosti za školsku godinu 2017./2018. odnosno utvrđeni su: dopuna fakultativne nastave njemačkog jezika s 2 sata nastave tjedno, advent u Budimpešti kojim je izmijenjeno prošlogodišnje odredište, obnavljanje posjeta zajednici liječenih ovisnika Cenacolo, uvođenje škole skijanja na Vlašiću, uključivanje u Europsku fenološku kampanju u sklopu projekta Globe itd.

4. Donesena je odluka o oslobađanju od pohađanja nastave nastavnog predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture (informacija ograničena), učenice 1.b razrednog odjela, tijekom cijele nastavne godine 2017./2018., zbog zdravstvenog stanja (informacija ograničena).
Zaključeno je da prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite da se od pohađanja nastave nastavnog predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture oslobodi (informacija ograničena), učenica 2.a razrednog odjela, sadrži nedostatke te da roditelj treba dostaviti dokument kojim se predlaže vrijeme odnosno razdoblje oslobađanja od pohađanja nastave nastavnog predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture.

5. Najavljene su procjena stanja i moguća zamjena prijenosnih računala i projektora u svim učionicama.
Informiralo se o aktivnostima kojima će se obilježiti Dan učitelja 5. listopada i Dan škole 15. listopada.
Upozorilo se na zdravstvene teškoće pojedinih učenika 1.a razrednog odjela koje bi mogle biti smetnja učenju.