Informacije o radu 8. sjednice Nastavničkog vijeća

8. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2017./2018. dana 17. travnja 2018. godine s početkom u 15 sati

Prije dnevnoga reda, izlaganje Marine Matić, profesorice matematike i informatike u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti, o aplikaciji Plickers za provjeru znanja u razredu, anketama ili istraživanjima.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
2. Organizacija i provedba Dana otvorenih vrata 2018.
3. Razno