Informacije o radu 9. sjednice Nastavničkog vijeća

9. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2017./2018. dana 10. svibnja 2018. godine s početkom u 14:30 sati

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
  2. Izricanje pedagoške mjere
  3. Analiziranje provođenja Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 112/2010) tijekom nastavne godine 2017./2018.
  4. Analiziranje vođenja Razredne knjige u elektroničkom obliku (e-Dnevnika)
  5. Razno