Informacije o radu 10. sjednice Razrednog vijeća

10. sjednica Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 2.a, 3.b i 4.b u školskoj godini 2017./2018.

27. kolovoza 2018. godine s početkom u 09:55 sati

O neposrednom uvidu u rad Razrednog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Razrednog vijeća
2. Analiziranje utvrđenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta i uspjeha učenika te utvrđivanje ocjene iz vladanja učenika koji su polagali popravni ispit na prijedlog razrednika
3. Razno