Informacije o radu 9. sjednice Razrednog vijeća

9. sjednica Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b u školskoj godini 2017./2018.

2. srpnja 2018. godine s početkom u 11:30 sati

O neposrednom uvidu u rad Razrednog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Razrednog vijeća
2. Analiziranje utvrđenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta i uspjeha učenika
3. Utvrđivanje ocjene iz vladanja na prijedlog razrednika
4. Razno