Informacije o radu 4. sjednice Razrednog vijeća

4. sjednica Razrednog vijeća razrednog odjela 3.b u školskoj godini 2017./2018.

26. veljače 2018. godine s početkom u 09:35 sati

O neposrednom uvidu u rad Razrednog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Razrednog vijeća
2. Odlučivanje o upućenom prigovoru na izrečenu pedagošku mjeru ukora
3. Razno