Informacije o radu 1. sjednice Razrednog vijeća

1. sjednica Razrednog vijeća razrednog odjela 4.b u školskoj godini 2018./2019.

5. studenoga 2018. godine s početkom u 09:35 sati

O neposrednom uvidu u rad Razrednog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Razrednog vijeća
2. Izricanje pedagoške mjere
3. Razno