Informacije o radu 7. sjednice Razrednog vijeća

7. sjednica Razrednog vijeća razrednih odjela 4.a i 4.b u školskoj godini 2017./2018.

21. svibnja 2018. godine s početkom u 14:20 sati

O neposrednom uvidu u rad Razrednog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Razrednog vijeća
2. Analiziranje utvrđenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta i uspjeha učenika
3. Utvrđivanje ocjene iz vladanja na prijedlog razrednika
4. Davanje pisane pohvale
5. Razno