Zaključci s 2. sjednice Nastavničkog vijeć

Zaključci s 2. sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2018./2019. održane 24. listopada 2018. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća održane 25. rujna 2018. godine.

• Izriče se pedagoška mjera opomena pred isključenje učeniku 4. razreda zbog teškog neprihvatljivog ponašanja.

• Izvještava se o nastavljanju međurazrednog natjecanja u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti.
Dogovara se posjećivanje Međunarodnog sajma knjiga Interliber, specijalne bolnice u Brezovici i Grada Samobora u sklopu izvanučioničke nastave – školskog izleta u studenome 2018. godine.