Zaključci s 10. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci s 10. sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2017./2018. održane 24. svibnja 2018. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća održane 10. svibnja 2018. godine.

• Provodi se rasprava o novom kućnom redu koji se donosi te se predlaže dopuna nacrta prijedloga kućnoga reda uređivanjem nošenja tetovaža neprimjerenog sadržaja i nakita s neprimjerenim simbolima.

• Dopunjuje se dnevni red točkom “Utvrđivanje trajanja dopunskog rada po nastavnim predmetima za učenike 4. razreda”.
Utvrđuje se trajanje dopunskog rada iz nastavnih predmeta za učenike 4. razreda: Njemački jezik 10 sati, Matematiku 12 sati, Povijest 12 sati i Biologiju 12 sati u razdoblju od 29. svibnja do 13. lipnja 2018. godine.

• Dopunjuje se dnevni red točkom “Dodjeljivanje nagrade učeniku 4. razreda”.
Odlučuje se da će nagrada najboljem učeniku 4. razreda biti dodijeljena učenici Aniti Rotar.

• Dogovora se zaključivanje ocjena učenice 1. razreda zbog opravdanog izostanka prije završetka nastavne godine.
Raspravlja se o mogućem polaganju razrednog ispita učenice 1. razreda zbog učestalih opravdanih izostanaka.