Zaključci sa 6. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci sa 6. sjednice Razrednog vijeća razrednog odjela 3.b u školskoj godini 2017./2018. održane 17. svibnja 2018. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća održane 17. travnja 2018. godine.

• Izriče se pedagoška mjera ukora učeniku 3.b razrednog odjela zbog težeg neprihvatljivog ponašanja.