Zaključci sa 7. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci sa 7. sjednice Razrednog vijeća razrednih odjela 4.a i 4.b u školskoj godini 2017./2018. održane 21. svibnja 2018. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća održane 17. svibnja 2018. godine.

• Analiziraju se utvrđene zaključne ocjene iz nastavnih predmeta i uspjeh učenika 4.a i 4.b razrednog odjela koji imaju prolazne ocjene iz svakog nastavnog predmeta u školskoj godini 2017./2018.: broj učenika, izostanci, izrečene pedagoške mjere, učenici sa zaključenom nedovoljnom ocjenom, učenici s odličnim uspjehom, učenici upućeni na dopunski rad i drugo.

• Utvrđuju se ocjene iz vladanja učenika 4.a i 4.b razrednog odjela koji imaju prolazne ocjene iz svakog nastavnog predmeta u školskoj godini 2017./2018. na prijedlog razrednika loše, dobro i uzorno vladanje.

• Daju se pisane pohvale učenicima 4.a i 4.b razrednog odjela koji imaju prolazne ocjene iz svakog nastavnog predmeta u školskoj godini 2017./2018. za izvrstan uspjeh, uzorno vladanje, doprinos Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti i izvrsne uspjehe na natjecanjima.