Nasilje među djecom

nasiljeU okviru Školskog preventivnog programa Katoličke gimnazije te ususret nadolazećem Danu ružičastih majica kojime se obilježava nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, održane su u našoj školi radionice o vršnjačkom nasilju za učenike prvih razreda.

Cilj radionica bio je osvijestiti kod učenika problematiku vršnjačkog nasilja, upoznati učenike sa vrstama nasilja, sa osobinama zlostavljača i žrtve te objasniti model po kojemu se nasilje vrši i prenosi generacijski. Istaknuto je da je nasilje svaka situacija kada jedno ili više djece namjerno uznemiruje, ozljeđuje ili napada drugo dijete, koje je u poziciji manje moći. Nasilje može biti izravno i neizravno. Pet osnovnih oblika nasilja su fizičko, verbalno, emocionalno, seksualno i ekonomsko nasilje. Danas se mnogi od ovih oblika nasilja vrše posredstvom interneta i društvenih mreža.

Nasilnici su djeca koja imaju potrebu za moći, prkosni su, vole se suprotstavljati, kršiti pravila, vole nasilje u filmovima i igricama, a od emocija često osjećaju ljutnju i frustraciju. Žrtve su najčešće djeca koja su slabija i različita po bilo kojoj osobini od ostalih (po imenu, boji kože, nacionalnosti i sl.), djeca koja su mirna i povučena, nižeg socio-ekonomskog statusa, dijete s posebnim potrebama ili dijete razvedenih roditelja. Neka su djeca istodobno i žrtve i nasilnici.

Učenici su educirani o neprihvatljivosti nasilnog ponašanja u bilo kojim okolnostima, pozvani da prijave nasilno ponašanje i da razvijaju empatiju za žrtve.

U okviru radionica učenici su sudjelovali u istraživanju zastupljenosti vršnjačkog nasilja u našoj školi te će rezultati ovog istraživanja uskoro biti predstavljeni učenicima i njihovim roditeljima.