Zaključci s 4. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci s 4. sjednice Razrednog vijeća razrednih odjela 4.a i 4.b u školskoj godini 2018./2019. održane 1. travnja 2019. godine:

  • Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća održane 18. ožujka 2019. godine.
  • Analiziraju se ocjene iz nastavnih predmeta i vladanje učenika razrednih odjela 4.a i 4.b: sveukupan broj izostanaka s nastave u odnosu na broj učenika u razrednom odjelu, učenici kojima bi mogla biti zaključena ocjena nedovoljan iz 3 ili više nastavnih predmeta, pohađanje dopunske nastave, obavještavanje roditelja o ocjenama učenika i savjetovanje učenika sa stručnim suradnicama Katoličke gimnazije s pravom javnosti.
  • Raspravljalo se o izostancima učenika s nastave zbog izvannastavnih aktivnosti i molbi za nenastavan dan kada učenici 4. razreda imaju maturalnu večeru.

Dogovora se izostanak učenika 4. razreda s nastave zbog fotografiranja za javni maturalni pano.