Projekt Biosigurnost i biozaštita

Katolička gimnazija s pravom javnosti u Požegi sudjeluje u pilot-projektu Biosigurnost i biozaštita u koji je uključeno 119 osnovnih i srednjih škola s ciljem promicanja vrijednosti očuvanja ljudskog zdravlja i prevencije zaraznih bolesti. Projektom Biosigurnost i biozaštita aktivnim metodama poučavanja učenike potičemo na učenje koje se u velikoj mjeri usmjerava prema razvoju učeničkih kompetencija, osobnosti, inovativnosti, kritičkog razmišljanja i logičkog prosuđivanja o biosigurnosnim ugrozama, njihovoj prevenciji i zaštiti od istih. Navedenim metodama učenici su sposobni razviti komunikacijske i prezentacijske vještine, digitalne kompetencije uključujući i pristup i obradu informacijama te odgovorno ponašanje prema svom zdravlju i zdravlju ostalih osoba, kako u školi, tako i u društvenoj zajednici, domu i prirodi. Također, navedenim projektom se i mi, kao profesori biologije i kemije imamo priliku usavršavati u suradnji sa znanstvenim institucijama i stručnjacima u RH , ali i promovirati vrijednost zdravlja i odgovornog ponašanja u suvremenom društvu.

Martina Franjić, prof. biologije i kemije