Razgovor (intervju) – za poslove nastavnika grčkog jezika

Na razgovor (intervju) za poslove NASTAVNIKA GRČKOG JEZIKA, koji će se provesti u utorak 26. travnja 2022. godine u sjedištu Katoličke gimnazije s pravom javnosti u Požegi u Ulici pape Ivana Pavla II. 6 u sobi ravnatelja škole, upućuju se kandidati, poredani po abecednom redoslijedu prezimena:

1.    MATIČEVIĆ, IVAN u 10:00 sati

2.    PLASKUR, MATIJA u 10:15 sati.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje

kandidata prijavljenih na natječaj

koje provodi razgovor (intervju)