Informacije o radu 8. sjednice Nastavničkog vijeća

8. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2016./2017. dana 6. srpnja 2017. godine s početkom u 13:00 sati

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
2. Rješavanje zahtjeva za promjenu upisanog obrazovnog programa u istoj školi
3. Utvrđivanje trajanja dopunskog rada po nastavnim predmetima
4. Razno