Informacije o radu 3. sjednice Nastavničkog vijeća

3. sjednica Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti u školskoj godini 2015./2016. dana 19. studenoga 2015. godine s početkom u 14:30 sati

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti
  2. Rješavanje zahtjeva za promjenu upisanog obrazovnog programa u istoj i drugoj školi
  3. Rješavanje zahtjeva za oslobađanje učenika od pohađanja nastave nastavnog predmeta
  4. Izricanje pedagoške mjere učeniku
  5. Razno.