Cvijet KG-a!

Najbolje ostvareni rezultati učenika 1., 2. i 3. razreda naše škole u školskoj godini 2015./16.

Ime i prezime

Ostvareni rezultat

1.

Maja Grgić, 2.b 1.mjesto Engleski jezik (županijsko), LIDRANO skupni scenski izričaj, literarni izraz

2.

Petar Petrović, 3.b LIDRANO ( pojedinačni scenski izričaj) –državna smotra, LIDRANO skupni scenski izričaj, 3.mjesto RUKOMET (županijsko)

3.

Jana Jularić, 3.b LIDRANO ( školski list NAUTES, urednica) – državna smotra
2.mjesto Geografija (županijsko)

4.

Matea Pauković, 1.a 1.mjesto Biologija (županijsko)

5.

Maria Franjić, 3.a 1.mjesto Latinski jezik (županijsko) klasični smjer, 2. mjesto Vjeronauk, 2.mjesto STOLNI TENIS (županijsko)

6.

Valentina Pavličević, 3.a 1.mjesto Latinski jezik (županijsko) klasični smjer,
2.mjesto Grčki jezik (županijsko)

7.-10.

Iva Budimir, 1.b

Katarina Puharić, 1.b

Tara Stipanović, 1.b

 

Monika Lončarević, 3.a

1.mjesto BADMINTON (županijsko)

1.mjesto BADMINTON (županijsko), 3.mjesto BADMINTON (regionalno)

1.mjesto BADMINTON (županijsko), 3.mjesto BADMINTON (regionalno), 2.mjesto STOLNI TENIS (županijsko)

1.mjesto BADMINTON (županijsko), 3.mjesto BADMINTON (regionalno)

11.

Ružica Antolović, 1.a 2.mjesto Vjeronauk

12.

Jelena Dorić, 3.a 2.mjesto Vjeronauk

13.

Karla Zapalac, 3.b 2.mjesto Njemački jezik (županijsko)

14.

Ivana Luščić, 1.a 2.mjesto Geografija (županijsko)

15.

Ana Šimunović, 2.b 2. mjesto Hrvatski jezik (županijsko)

16.

Lea Šulc, 2.b 2. mjesto Latinski jezik (županijsko)

17.-18.

Ana Somunja, 1.b
Marta Lončar, 1.b
2.mjesto STOLNI TENIS (županijsko)
2.mjesto STOLNI TENIS (županijsko)

19.

Karlo Potnika, 1.b 3.mjesto Geografija (županijsko)

20.

David Matijević, 3.b 3.mjesto Geografija (županijsko)

21.

Anita Rotar, 2.a 3.mjesto Matematika (županijsko)

22.

Mario Janković, 2.b 3.mjesto Biologija (županijsko)

23.

Petar Glavaš, 3.b 3. mjesto Biologija (županijsko)

24.-30.

Oliver Pudić, 1.a
Toni Šerić, 1.b
Leon Fogadić, 2.a
Slaven Alerić, 2.b
Borna Španić,  2.b
Marko Gelenčir, 3.b  Sven Abramović, 3.a
3.mjesto KOŠARKA (županijsko)

 

 

3.mjesto KOŠARKA (županijsko), LIDRANO skupni scenski izričaj

 

3.mjesto KOŠARKA (županijsko), 3.mjesto RUKOMET (županijsko)
3.mjesto KOŠARKA (županijsko), 3.mjesto RUKOMET (županijsko)

31.-35.

 

Dino Gajić, 1.b
Vlaho Berišić, 2.b
Luka Gazilj, 3.a
Sven Čevapović, 3.b
Alen Matošević, 3.b
3.mjesto RUKOMET (županijsko)

36.-38.

Domagoj Zubović, 2.a
Mia Bošnjak, 3.a
Mirko Filipović, 3.a
LIDRANO skupni scenski izričaj

39.

Margareta Ferić, 3.b LIDRANO literarni izraz

 

Najbolje ostvareni rezultati maturanata naše škole u školskoj godini 2015./16.

Ime i prezime

Ostvareni rezultat

1.

Marija Prpić, 4.a – državno natjecanje – Hrvatski jezik, Filozofija
1.mjesto Hrvatski jezik, Geografija (županijsko),
2.mjesto Vjeronauk, Filozofija, Matematika (županijsko)

2.

Tomislav Varela, 4.a 1.mjesto Grčki jezik (županijsko)

3.

Karla Čmelar,4.a 2.mjesto Biologija (županijsko)

4.

Ivan Topić, 4.a 2.mjesto Latinski jezik (županijsko)

5.

Mihaela Rotim, 4.a 3.mjesto Hrvatski jezik (županijsko)

6.

Natalija Babić 4.b 3.mjesto Matematika (županijsko)

7.

Robert Radoš, 4.a 3.mjesto KOŠARKA I RUKOMET (županijsko)

8.

Dominik Josić, 4.a 3.mjesto KOŠARKA I RUKOMET (županijsko)

9.

Ante Šakota, 4.a 3.mjesto KOŠARKA I RUKOMET (županijsko)

10.

David Dubočanac, 4.a 3.mjesto RUKOMET (županijsko)

11.

Nikola Švajda, 4.b 3.mjesto RUKOMET (županijsko)

12.-14.

Ema Thur, 4.a
Elizabeta Vuković, 4.a
Barbara Šebalj, 4.b
LIDRANO skupni scenski izričaj