Orhideje Stare Kapele

Zavod za znanstveni rad HAZU-a u Požegi ovih dana imao je Dane otvorenih vrata. U okviru te manifestacije organizirali su predavanje na temu Orhideje Stare Kapele koje je održala doc. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić s Preddiplomskog sveučilišnog studija Biologije iz Osijeka zajedno s kolegicama, Marijom Kovačević, univ. bacc. biol. i  doc. dr. sc. Tanjom Žuna Pfeiffer. Predavanje je bilo namijenjeno upravo požeškim gimnazijalcima među kojima se našlo i 30-ak učenika naše škole pod vodstvom prof. Frane Barišića.

3Profesorica Špoljarić Maronić povela nas je u atraktivni svijet orhideja i objasnila kako cvjetovi orhideje nisu jedino što ju čini posebnima; riječ je zapravo o vrlo specifičnoj porodici cvijeća s više »neuobičajenih« osobina. Naime, u biljnom je svijetu uobičajeno da orhideje oprašuju kukci privučeni uočljivim cvjetovima napadnih boja, no orhideje idu toliko daleko u toj specijalizaciji da poneke vrste oblikom cvijeta »glume« ženku određene vrste kukca te tako privlače mužjake – oprašivače. Ti njihovi cvjetovi toliko dobro oponašaju kukca da se katkad i ljudsko oko može na tren zabuniti. Osim ovih zanimljivih i neuobičajenih osobina, profesorica nas je upoznala s rezultatima istraživanja koje su proveli na području Stare Kapele.

2U vegetacijskoj sezoni 2015. godine proveli su nekoliko tjedana istraživanja flore na području Stare Kapele (kontinentalna Hrvatska). Dominirale su vrste karakteristične za kontinentalne suhe vapnenačke travnjake sa znatnim utjecajem vegetacije okolnih termofilnih šuma hrasta kitnjaka i zajednica šikara. Zabilježili su 186 biljnih svojti, a najzastupljenije su bile vrste iz porodica Fabaceae, Lamiaceae, Asteraceae i Rosaceae. Porodica Orchidaceae bila je zastupljena s 11 vrsta koje pripadaju rodovima Anacamptis, Cephalanthera, Epipactis, Gymnadenia, Ophrys i Orchis. Ove su vrste u Hrvatskoj strogo zaštićene Zakonom o zaštiti prirode, a dvije su prema IUCN kriterijima okarakterizirane kao gotovo ugrožene, pet vrsta kao osjetljive i jedna kao nedovoljno poznata vrsta. Budući da istraživani lokalitet do sada nije uvršten u određenu kategoriju zaštite, daljnjim istraživanjima planiraju osigurati osnovu  za procjenu prioriteta za očuvanje ovog floristički veoma značajnog staništa kako bi u budućnosti postojala mogućnost uvrštavanja ovog područja u ekološku mrežu NATURA 2000.

Zahvaljujemo na kraju upraviteljici Zavoda za znanstveni i umjetnički rad požeškoga HAZU-a, gđi. Snježani Jakobović koja je predavanje organizirala upravo za gimnazijalce, a nadamo se i daljnjoj uspješnoj suradnji. Također se nadamo da će ovo izuzetno predavanje o vrijednim i zanimljivim specifičnostima biljnoga svijeta našega kraja u skoroj budućnosti imati priliku poslušati svi katolički gimnazijalci učenici jer su profesorice s osječkog Sveučilišta obećale projekt predstaviti i u našoj školi.