Zaključci sa 6. sjednice Nastavničkog vijeća

Na 6. sjednici Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održanoj dana 1. veljače 2018. godine:

1. Usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća Katoličke gimnazije s pravom javnosti održane dana 24. studenoga 2017. godine bez primjedbi.

2. Ispravljena je netočnost u donesenom Rješenju o polaganju razlikovnih ispita (informacija ograničena), učenika 2.b razrednog odjela Katoličke gimnazije s pravom javnosti.

3. Određena su nova povjerenstva za polaganje razlikovnih ispita u nastavnoj godini 2017./2018. zbog prestanka radnog odnosa pojedinih članova povjerenstava.

4. Odlučeno je da se oslobađa od pohađanja nastave nastavnog predmeta u školskoj godini 2017./2018. (informacija ograničena), učenica 3.a razrednog odjela Katoličke gimnazije s pravom javnosti.

5. Dana je suglasnost na ocjenu rada nastavnice Katoličke gimnazije s pravom javnosti Marijane Ćorluke prema elementima vrednovanja koju je dao ravnatelj Katoličke gimnazije s pravom javnosti u svrhu napredovanja u srednjem školstvu.

6. Nije bilo rasprave o temama koje nisu na dnevnom redu.