Zaključci s 9. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci s 9. sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2017./2018. održane 10. svibnja 2018. godine:

• Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća održane 17. travnja 2018. godine.

• Dopunjuje se dnevni red točkom “Izricanje pedagoške mjere”.
Izreče se pedagoška mjera opomena pred isključenje učeniku 4. razreda zbog neopravdanog izostanka.

• Analizira se provođenje Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 112/2010) tijekom nastavne godine 2017./2018. u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti: svrha i namjena dodatne i dopunske nastave, načini vrednovanja učenika, upis ocjena i pisane provjere u e-Dnevnik te vođenje bilješki o učeniku u e-Dnevniku i slično.

• Analizira se vođenje Razredne knjige u elektroničkom obliku (e-Dnevnik): vođenje bilježaka o učeniku na pravilan način, pregled bilješki, ažuriranje neprihvatljivih ponašanja učenika redovito i slično.

• Raspravlja se o izostanku s nastave i vrednovanju prije završetka nastavne godine učenice 1. razreda te proslavi završetka srednjoškolskog obrazovanja za učenike 4. razreda.
Najavljuje se vatrogasna vježba evakuacije i spašavanja u školskom prostoru.
Požuruje se dostavljanje popisa učenika za hodočašće u Voćin.
Najavljuje se izbor najboljeg učenika završnog 4. razreda.
Analizira se Dan otvorenih vrata Katoličke gimnazije s pravom javnosti 2018.
Najavljuje se izvanučionička nastava – školski izlet učenika i izlet djelatnika u Orahovicu pod nazivom Majales.