Zaključci s 2. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci s 2. sjednice Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a i 4.b u školskoj godini 2018./2019. održane 27. prosinca 2018. godine:

  • Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća održane 5. studenoga 2018. godine.
  • Analizira se odgoj i obrazovanje učenika a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a i 4.b razrednog odjela u prvom polugodištu za školsku godinu 2018./2019.: učenici s odličnim i nedovoljnim ocjenama, vladanje učenika, prilagodba učenika koji su prešli iz drugih škola, izostanci s nastave, rad stručnih suradnika s pojedinim učenicima, međusobni odnos učenika, obiteljske situacije, utjecaj zdravstvenog stanja na uspjeh učenika, izrečene pedagoške mjere i drugo.

Daju se preporuke za pravilno vođenje elektroničke razredne knjige – e-Dnevnika u skladu s propisom.

 

  • Utvrđuje se vrijeme održavanja duhovne obnove za djelatnike katoličkih škola Požeške biskupije,

Dana otvorenih vrata, Susreta djelatnika katoličkih škola u Zagrebu, Hodočašća u Voćin i Majalesa.