Zaključci s 3. sjednice Razrednog vijeća

Zaključci s 3. sjednice Razrednog vijeća razrednog odjela 3.b u školskoj godini 2018./2019. održane 18. ožujka 2019. godine:

  • Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Razrednog vijeća održane 27. prosinca 2018. godine.
  • Određuju se učeniku 3.b razrednog odjela Katoličke gimnazije s pravom javnosti s teškoćama u razvoju individualizirani postupci u redovitom programu obrazovanja: vrijeme i metode rada, provjeravanje znanja, praćenje i vrednovanje, podrška u radu i drugo iz više nastavnih predmeta.