Zaključci s 4. sjednice Nastavničkog vijeća

Zaključci s 4. sjednice Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2018./2019. održane 18. ožujka 2019. godine:

Uvodno je održala predavanje profesorica psihologije i stručna suradnica – psihologinja Nikolina Bodolović na temu “Problemi mentalnog zdravlja u adolescenciji”.

  • Usvaja se Zapisnik s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća održane 6. veljače 2019. godine bez primjedbi.
  • Dogovara se organizacija i provedba Dana otvorenih vrata Katoličke gimnazije s pravom javnosti 2019.: promjena datuma održavanja, naziv teme pod kojom će biti održan, obveze, odnosno zaduženja djelatnika i prijevoz učenika osnovnih škola Požeško-slavonske županije do i od Katoličke gimnazije s pravom javnosti toga dana te izrađivanje okvirnog troškovnika za taj dan.
  • Oslobađaju se od pohađanja nastave nastavnog predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture učenik i učenica 2.a razrednog odjela Katoličke gimnazije s pravom javnosti do završetka drugoga polugodišta nastavne godine 2018./2019. zbog zdravstvenog stanja.
  • Raspravljalo se o raznome: promjeni rasporeda sati 15. travnja 2019. godine, planiranju određenih tema za sat razrednika u sljedećoj nastavnoj godini, provedenoj anketi o duhovnim aktivnostima učenika Katoličke gimnazije s pravom javnosti, prijedlogu da se provede anketa o školskim zadaćama i provedenoj humanitarnoj akciji “Nisi sam”.