Informacije o radu 6. sjednice Razrednog vijeća

6. sjednica Razrednog vijeća razrednih odjela 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b u školskoj godini 2018./2019.

17. lipnja 2019. godine s početkom u 11:30 sati

O neposrednom uvidu u rad Razrednog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Razrednog vijeća
2. Utvrđivanje ocjena iz vladanja na prijedlog razrednika
3. Davanje pisanih pohvala
4. Analiziranje uspjeha učenika (zaključne ocjene, ocjene iz vladanja, pedagoške mjere …)
5. Razno.