Informacije o radu 7. sjednice Nastavničkog vijeća

7. sjednica Nastavničkog vijeća u školskoj godini 2018./2019.

17. lipnja 2019. godine s početkom u 11:55 sati

O neposrednom uvidu u rad Nastavničkog vijeća može se informirati kod ravnatelja.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Nastavničkog vijeća
2. Utvrđivanje trajanja dopunskog nastavnog rada po nastavnim predmetima
3. Razno